Một số hình ảnh cuộc thi làm thiệp tặng Thầy, Cô :